AKTIVITETER UNDER HÖSTEN 2017

 

Temadag i Hjärtumsgården om ”miljö och hållbar utveckling”. Söndag den 22/10kl.17.00, kommer Stefan Edman, författare och biolog, tillsammans med byggnads-antikvarie Lars Rydbom, Bohusläns hembygdsförbund, att ta upp frågor som klimatförändringar, hur de påverkar vårt kulturarv. 

Berättarkväll i Hjärtumsgården måndag den 20/11 kl. 19.00. ”Historier från bygden.” 

Vi planerar också för att göra en kyrkogårdsvandring till våren 2018 för att bl.a. se vad det finns för gravvårdar av kulturhistoriskt värde. Mer om detta i nästa medlemsblad.

Aktiviteterna kommer att annonseras i TTELA under föreningsaktuellt.

 

© sune karlsson 2015