GDPR
Vi uppdaterar vår Produkt- och sekretesspolicy, och ändringarna träder i kraft 25 maj 2018. Ändringarna är till för att stärka din integritet och de ingår i vårt arbete för att följa EU:s nya allmänna dataskyddsförordning (GDPR). 

Vad är GDPR?

GDPR är EU:s nya allmänna dataskyddsförordning som träder i kraft 25 maj. Syftet med GDPR är att alla EU-länder ska ha samma dataskyddslagar samt att ge medborgare mer kontroll över hur och när deras uppgifter används. 

GDPR är en EU-förordning men den omfattar alla företag som marknadsför varor eller tjänster till EU-medborgare, oavsett vilket land företaget verkar i. 

hur hanterar vi personuppgifter på Hjärtums Hembygdsförening

vi använder uppgifter i medlemsregistert,som namn adress telefonnummer email samt om ni betalt medlemsavgiften eller inte.

Vill ni veta mer om uppgifterna i vårt medlemsregister kontakta kassören. Carl-Axel Carlstein

© sune karlsson 2015