presentation

Lite historia om föreningen.

Hösten 1953 startade en studiecirkel hemma hos Gösta och Kerstin Andersson och som studiematerial användes 

Manfred Svenungssons bok Hjärtum en sockens beskrivning. Manfred Svenungsson deltog inte bara i studiecirkeln utan var även guide på de utflykter som gjordes runt om i socken. 

Studiecirkeln avslutades med middag då förslaget väcktes om att starta en hembygdsförening. Samtliga samtyckte och så startade Hjärtums Hembygdsförening den 23 maj 1954. 

ändamål var och är att föra kulturarvet vidare till kommande generationer och att bevara ett sammanhang mellan det som har varit, nuet och framtiden. Föreningen har även till uppgift att sammanföra ett gemensamt arbete och stöd till dem som intresserar sig för bygdens bevarande. 

Genom åren har föreningen vuxit med museum i församlingshemmet, spånhyvel och soldattorp och som tradition firas våren välkommen med tal, sång, musik på kyrkbacken, gudstjänst samt kaffe i församlingshemmet.

© sune karlsson 2015