SPÅNHYVELN

spånhyveln byggd 1921 av Mandus Olsson och renoverad av Hembygdsföreningen 1970

återinvigd maj 2014 samt översyn 2022

© sune karlsson 2015