spånhyveln


Spånhyveln byggd 1921 av Mandus Olsson och renoverad av Hembygdsfören

ngen 1970

återinvigd maj 2014 samnt översyn och reparation 2022-2023

© sune karlsson 2015