spånhyveln

Spånhyveln byggd 1921 av Mandus Olsson och renoverad av Hembygdsföreningen 1970

återinvigd maj 2014 och översedd 2022

© sune karlsson 2015