bygdefotografen

OJ0600

Vår bygdefotograf Olof Jonsson föddes 1882-11-15 på gården Arnstorp i Hjärtums socken,Göteborgs och Bohus län. 

Olofs far, Jon Svensson, var född på gården Öresbo i samma socken. Olofs mor Anna-Stina Andreasdotter var född 

 i grannsocknen Forshälla.  

Från Forshälla kom också Olofs maka Olga född Olsson.

Olof och Olga gifte sig den 12:e maj 1912. De fick tillsammans tre barn. 

Sven född 1915,  Nils född 1918 och Erik född 1919. 

Olof byggde sin första kamera 1905, men någon möjlighet att försörja sig som fotograf på den 

fattiga landsbygden fanns inte på den tiden.

Brodern Abraham tog över föräldragården och Olof köpte in en mindre granngård till sin och familjens försörjning.

Vid några enstaka tillfälle anlitades Olof som fotograf vid bröllop och festligheter, men de flesta av Olofs bilder visar familjer, stugor och gårdar från trakten runt Öresjö och Väne-Ryr, men här finns också många bilder från gamla Strömslund (Trollhättan) och Hjärtumstrakten.

Olof Jonsson betydde mycket för ”fjällbygden” väster om Öresjö (Öresjö Rote). Han tog självmant på sig ansvaret att agera ”talesman” för bygden och arbetade mycket aktivt för att bygden skulle få postgång, eget kapell och vägförbindelse. Därutöver hjälpte han folk med olika skrivelser till myndigheter m.m. Han stöttade många med deklarationen, upprättade bouppteckningar och liknande.

Men det är som duktig och självlärd fotograf vi längst kommer att minnas Olof Jonsson. 

De sista bilderna tog Olof Jonsson med glasplåtsnegativ på 1950-talet. Hans bildsamling består av över 1400 glasplåtar, som efter inskanning finns arkiverade på Kulturlagret, Västra Götalands Museum i Vänerborg.

Det är också Museet som har ”copyright” till Olof Jonssons bilder: 

http://digitaltmuseum.se sök på Olof Jonsson för att se bilder


© sune karlsson 2015