Hembygdsmuseum

forsamlingshuset

                     Här i Hjärtums församlingshem har vi ett hembygdsmuseum

                                              Vi gärna emot grupper för guidad visning av museet. 

                                                   Kontakter Ingela Andersson tfn 0520 655545

                                                             Ann Ronnede tfn 0520 655 019

                                                                Maria Fast tfn 0520 980 94

                                                       Carl-Axel Carlstein tfn 0761 841018

Några miljöer

 © sune karlsson 2015